ADR

Naše společnost působí v oblasti nebezpečných věcí ve dvou sférách:

1. Přeprava 

Disponujeme kompletním vozovým parkem pro přepravy nebezpečných věcí po silnici jak vlastním, tak i smluvním vozovým parkem, a to pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6, 8 a 9.

2. Činnost bezpečnostního poradce 

Zde na základě osvědčení č. 2068 vydaným Ministerstvem dopravy ČR o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí působíme v celém rozsahu tohoto osvědčení, tj. zajišťujeme smluvně činnost bezpečnostního poradce a provádíme školení osob podílejících se na těchto přepravách dle ustanovení 8.2.3. Dohody ADR a to za velmi příznivé ceny.