SBĚRNÁ SLUŽBA

Sběrnou službou se zabýváme celou dobu naší činnosti a je členěna do dvou základních skupin dle způsobu dopravy:

1. silniční sběrná služba (groupage)

V této kategorii neposkytujeme klasický servis pro drobné zásilky pomocí kompletace pro ucelené celovozy v určitém skladu a odtud jejich dopravu, ale naopak máme vlastní vysoce efektivní systém dokládek, kdy naše vozy již přímo na trasách vyzvedávají zboží u odesílatelů a pokračují k příjemcům, tedy kompletují se za provozu. Tím dosahujeme jak nízkých cen na dopravu, tak i vysoké rychlosti v doručení, která ku příkladu na trhy v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku a Itálii je do 48 hodin, což je v porovnání s klasickou sběrkou zcela bezkonkurenční v náš prospěch. Tento servis poskytujeme pro všechny zásilky od 0 do 23000 kg (ani u 23tun neúčtujeme celovůz!). Minimální kalkulační jednotkou je tuna nebo kubík .

2. námořní sběrná služba (LCL - lees than container load)

Zde poskytujeme klasický servis v námořní kontejnerové sběrné službě, a to jak v exportu, tak i v importu, s tím, že minimální početní jednotkou je tuna nebo kubík. Díky úzkému propojení s přístavními speditéry a sklady v Hamburku poskytujeme i kompletní servis pro vyzvedávání zásilek doplouvajících do HMB na paritách CIF/CFR a jejich následnou dopravu do ČR včetně kompletního celního odbavení a všech jiných administrativních úkonů.