POJIŠTĚNÍ

Pojištění je pro nás s ohledem na množství a hodnotu přepravovaných zásilek otázkou bytí a nebytí. V návaznosti na různé druhy přeprav a činností které realizujeme je lze v základu rozlišit do tří skupin tak, že pokrývá veškeré činnosti naší firmy a to následovně:

1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel

Toto pojištění nám ukládá zákon a jsou takto pojištěna veškerá firemní vozidla, u smluvních vozidel využívaných naší společností si necháváme od všech subdodavatelů pravidelně posílat nejen potvrzení u uzavření tohoto pojištění, ale i potvrzení o jeho zaplacení, bez kteréhož by nemuselo býti platné, čímž vylučujeme možnost, že by kterékoliv námi využívané vozidlo bylo takto nepojištěno

2. pojištění nákladu v mezinárodní kamionové přepravě

Je dáno mezinárodní Úmluvou CMR. Všechna vozidla jsou pojištěna minimálně na 150 % hodnoty ceny zboží, tedy vysoko nad rámec výše uvedené Úmluvy. Ve všech případech, kdy uzavřené pojištění neodpovídá hodnotě přepravované zásilky nebo to vyžadují jiné předpisy (např. dokumentární akreditivy),využíváme připojištění prostřednictvím pojišťovny AIG.Kontrolní mechanismus platnosti pojištění u subdodavatelů je nastaven stejně jako v bodě jedna.

3. pojištění v námořní kontejnerové přepravě a intermodální přepravě

V praxi je pojištěn rejdař, traker, dráha, ale jejich pojištění bývá omezené. V případě zájmu odesilatele nebo pokud je tak stanoveno přímo příslušnou dodací paritou dle Incoterms 2000 nebo jinak upraveno popřípadě v akreditivu pojišťujeme veškeré zásilky prostřednictvím již zmiňované pojišťovny AIG, a to dle přání zákazníka buď po celou dobu přepravy, nebo pouze některé úseky ( ku příkladu pouze námořní úsek nebo pouze pozemský úsek). Pojišťovnu AIG využíváme nejen pro vysokou profesionalitu jejích zaměstnanců, ale i pro její celosvětové pokrytí a naprosto hladký průběh při řešení škodních událostí. Rovněž s ohledem na dlouhodobou spolupráci s touto pojišťovnou a u ní dosažených rabatů nabízíme její pojištění, kdy vystupujeme jako prostředník, což je pro mnohé firmy pojišťující pouze zřídka finančně zajímavější, než kdyby samy pojišťovaly přímo za základní sazby.